Skal 22. juli føre til endringer i holdninger, kultur og lederskap hos alt fra statsministeren til departementer, direktorater, ansatte og ut til hver og en av oss, må vi gå langt dypere enn statsministeren og justisministeren gjorde i går, mener Paul Otto Brunstad, professor ved NLA Høgskolen.