Fra 2002 til nå har Miljødirektoratet frarådet oljeåpning i 333 tilfeller, men regjeringen har i 80 prosent av dem likevel valgt åpning. Fordelt på regjeringssjefer har regjeringene fulgt råd om å la åpning være: