Førre søndag marsjerte mange av verdas øvste leiarar, hand i hand, gjennom gatene i Paris, for å vise sin solidaritet til ofra for terrorhandlingane mot satiremagasinet Charlie Hebdo og gisselaksjonen i den jødiske butikken.