Til tross for en tilsynelatende hang til piker, vin og sang, gjør Fremskrittspartiet det skarpt blant frikirkemedlemmer. Blant disse ville hele 12 prosent stemt Frp i 2012. Det er en tre ganger så stor andel som blant aktive i Den norske kirke (Dnk), viser KIFO Institutt for kirkeforskning sin nye Tros- og livssynsundersøkelse.