Senterparti-leder Liv Signe Navarsete sier det er uaktuelt å prioritere jernbane på bekostning av vei. Hun sier dermed nei til å ferdigstille intercity-triangelet innen 2023.