Når våre matrester og kloakk får ligge og råtne, dannes det biogass. Gassen kan blant annet brukes til oppvarming, strømproduksjon og som drivstoff for biler. Stadig mer norsk våtorganisk avfall, som matavfall og kloakkslam, går til biogassanlegg i Danmark og Sverige. I Sverige blir våre matrester biogass som får rundt 20.000 privatbiler og 1.000 busser til å rulle, ifølge magasinet Bioenergi.