Religiøse konflikter er den trusselen i verden nordmenn mener er størst. Det viser en undersøkelse utført av MMI som Dagbladet har fått tilgang til.