– Å kreve at du må ha en bestemt troslære i hodet, er en for snever måte å forstå religion på, mener professor Jan-Olav Henriksen.