Han er rektor på Høgskolen i Nesna som måtte legge ned sitt tilbud om såkalte badestudier. De drev dette i samarbeid med GoStudy.