Samfunn

Kun 24 barn under 15 år tok abort i fjor, viser tall fra Abortregisteret. Samtidig er den seksuelle debutalderen på vei opp.

De siste 30 årene har antall aborter blant norske jenter sunket kraftig. Nedgangen fortsatte også i fjor, ifølge tall fra Abortregisteret, som forvaltes av Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Reservasjons-debatten gjorde folk triste og opprørte

I 1980 tok 2,25 prosent av alle jenter i alderen 15-19 år abort. I fjor var tallet 1 prosent, det laveste siden registeret ble opprettet i 1979, skriver Dagsavisen.