Vårt Land skrev lørdag om hvordan psykologer vegrer seg for å trekke religiøsitet inn i terapien. Psykologspesialist Arne Repål var lenge en av dem. Nå har han blitt en forkjemper for at deler av terapien må «islamiseres»: