Samfunn

Luselønn, utrygge arbeidsplasser og manglende rett til å organisere seg preger jobbhverdagen til tekstilarbeidere i Bangladesh. 24. april ble mer enn 1.100 mennesker drept da en bygning som huset flere tekstilfabrikker raste sammen utenfor Dhaka. Arbeiderne skal ha blitt tvunget til å gå på jobb, selv om veggene i bygget var begynt å slå sprekker.

LES MER OG DISKUTÈR: «Det er lett å være kjepphøy og etisk korrekt så lenge det ikke koster noe», skriver Jon Magen Lund.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) er også forbrukerminister, og har engasjert seg i debatten om hvem som lager klærne våre. Tirsdag samlet hun klesbransjen til et møte,og brukte mye tid på å rose dem som frivillig har lagt ut leverandørlistene sine. Men statsråden svarte unnvikende da hun fikk spørsmål om hun ikke burde stille konkrete krav til at alle kleskjeder må fortelle åpent om hvor klærne deres kommer fra.

LES OGSÅ: Flere hundre tekstilfabrikker stenges i Bangladesh