Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier kirkens tomter, blir etter regjeringens foreslåtte endringer i tomtefesteinstruksen pålagt å innkreve lavere festeavgifter og selge boligtomter billigere. Dersom regjeringen får Stortinget med på lovendringen, kan OVF ifølge egne beregninger tape over en milliard kroner. Det skriver Aftenposten.