Regjeringen skal bruke over ett år framover på å vurdere Høyhastighetsutredningen og kommer først med sine forslag i Nasjonal transportplan neste år. Det har tatt to år å utrede mulighetene for, og lønnsomheten i, utbygging og drift av lyntog i Norge.