Oslo (NTB): Antall anmeldelser av rasistisk motivert vold har gått ned de siste årene. Politidirektoratet mener mørketallene er store og vil senke terskelen for å anmelde hatkriminalitet.