Det viser de første resultatene fra den store valgundersøkelsen som er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå. Mens henholdsvis syv og åtte prosent av førstegangsvelgerne stemte på KrF ved stortingsvalgene i 2001 og 2005, var tilsvarende tall i fjor høst bare en prosent.