Det er et klart flertall i befolkningen for å tillate aktiv dødshjelp: 56 prosent er for mens 31 prosent er mot.