Avtalen omfatter divisjonene Elkem Silicon Materials, Elkem Foundry Products, Elkem Carbon og Elkem Solar. Orkla beholder aksjene i Elkem Energi AS, inkludert eierandelen på 85 prosent i AS Saudefaldene.