Av 15 økonomer innen utdanning og forskning, finansnæringen og fra organisasjonene som NRK har snakket med, er det kun én som mener det er en god idé å oppheve handlingsregelen. Handlingsregelen sier at den langsiktige bruken av oljeformuen vår ikke skal overstige 4 prosent i året av Oljefondets verdi.