Samfunn

– NRK har ikke lært noe av kritikken mot TV2. Dokumentaren har et totalt fravær av motrøster, og journalistene stiller ikke kritiske spørsmål, sier Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd.

Tirsdag sendte NRK Brennpunkt en dokumentar om Siv Tove Pedersen som reiste til Sveits for å dø. NRK fulgte Lungesyke Pedersen helt fram til hun døde på en klinikk i Basel der hun utførte et såkalt legeassistert selvmord.

Menneskeverd peker på at pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, har spesifikke retningslinjer for omtale av selvmord. Retningslinjene presiserer at mediene skal unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Det påpekes også spesifikt at det er viktig å ikke lage journalistikk som beskriver metoder eller andre forhold som kan bidra til at flere personer velger å ta sitt eget liv.

Brudd på Vær varsom plakaten kan klages inn til selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvag (PFU). Menneskeverd klaget nylig inn en dokumentar om assistert dødshjelp, send på TV2. Klagen ble avvist av PFU.