Samfunn

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Hafstad sier undersøkelsen klart viser at foreldre med høyt alkoholforbruk og liberale holdning fører til mer drikking blant ungdommene.

– Det er foreldrenes ansvar å sørge for at barna ikke får alkohol i hjemmet. De foresatte spiller hovedrollen når det gjelder å begrense alkoholbruken blant ungdom. 94 prosent av ungdommene i undersøkelsen mener det er bra at foreldrene setter grenser, og vi håper at foreldre tar dette på alvor, sier Hafstad.

Strenge regler. Politiførstebetjent Terje Hovdal jobber med forebyggende tiltak ved Majorstua politistasjon i Oslo. Han bekrefter at det er en klar sammenheng mellom foreldres holdning og barn og unges alkoholforbruk.

– Vi opplever foreldre som tar lett på alkoholbruk, eller foreldre som selv er på fest når barna er ute for å drikke. Foreldre som følger opp med strenge regler har barn og ungdom som klart drikker mindre, sier Hovdal.