Den avtroppende rødgrønne regjeringen har hatt et mål om at bistanden skal utgjøre 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI), men regjeringsskiftet har ført til spekulasjoner om kutt.