Kvinnelige ingeniører og elektrikere er fortsatt like sjeldne som for 20 år siden. Kjønnsbalansen i arbeidslivet har omtrent ikke endret seg på disse årene, og på noen områder er ulikhetene forsterket.