Torsdag ble det klart at Senterpartiet ikke vil støtte regjeringens tiggerforbudforslag som nå er ute på høring. Dermed er forslaget i praksis forkastet, og politiet må belage seg på å fortsette å forholde seg til det lovverket som eksisterer.