Linda Alzaghari, leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, tok i gårsdagens Vårt Land til orde for egne sykehjem for eldre innvandrere. Hun mener dette kan være løsningen på mange av utfordringene eldreomsorgen snart står overfor. Argumentet hennes er at flere da vil kunne få den tilpassede omsorgen de trenger og ønsker.