Partileder Liv Signe Navarsete råder landsstyret i Senterpartiet til å si nei til å la leger reservere seg mot å henvise kvinner til abort.