Klokken 23 viser SSBs prognose at Sp får 10 mandater, noe som er en mindre enn de har i dag.