Trygderetten behandlet i fjor 2.874 saker, medholdsprosenten var på 23,6. Hvert fjerde Nav-vedtak som ble vurdert ble altså omgjort eller sendt tilbake for ny behandling.