Kraftig satsing på veier og baner må til for å møte trafikkøkningen i årene fremover. Det kommer fram i transportutredningen som ble lagt fram tirsdag.