Samfunn

Trær som tar utsikt, feilplasserte hekker og trampoliner er de vanligste årsakene til nabokonfliktene.

De fleste hjem- og husforsikringer tilbyr rettshjelpserstatning. Utbetalingene fra forsikringsselskapet If til advokathjelp i forbindelse med nabotvister gikk opp fra 6 til 9 millioner kroner fra 2007-2008. Dette er en økning på 50 prosent. Foreløpige tall for 2009 viser enda høyere utbetalinger.

Totalt betaler forsikringsselskapene ut 23 millioner til rettshjelp i forbindelse med om lag 1.000 nabotvister årlig, ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

To eksempler på tvister: