En intervjuundersøkelse blant 9.000 muslimer i elleve land utført av Pew Research Center, viser en økende bekymring i de fleste landene for islamistisk ekstremisme. Totalt sier 2 av 3 at de er bekymret for slik ekstremisme. I 5 av de 11 landene har frykten økt det siste året.