– Det er en kjensgjerning at NLM og ImF aldri har vært våre støttespillere. Samtidig har du flere organisasjoner som føler eierskap til og ansvar for MF. Den relasjonen ønsker vi å bevare, og vi utdanner jo mange fra det kristne ungdomsarbeidet, sier rektor Vidar L. Haanes ved Menighetsfakultetet.