– Det er viktig å knytte det å være muslim og norsk tettere sammen. Når jeg besøker moskeer under fredagsprekener, får jeg ofte inntrykk av å komme inn i annen verden, løsrevet fra resten av samfunnet. For eksempel burde fredagspreken holdes på norsk, eller i alle fall engelsk, sier spaltist i Stavanger Aftenblad, Arshad Mubarak Ali.