En tredel av norske ansatte har opplevd at de selv eller kolleger er blitt diskriminert på jobben. Én av seks kvinner har opplevd å bli diskriminert. Det viser en ny undersøkelse.