Denne uken har Frps irritasjon mot sentrumspartiene nok en gang boblet kraftig til overflaten. Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg har sett seg lei på kravene fra sentrumspartienes grasrot om mistillit mot justisminister Anders Anundsen. Korsberg hadde åpenbart behov for å sette skapet på plass. Han hevder at mistillit ville sprenge samarbeidsavtalen, og truet med konsekvensen: Boring i Lofoten og Vesterålen.