Lørdag innledet Arbeiderpartiets generalsekretær på partiets internasjonale seminar, der tema er Midtøsten i omforming. Han mener vestlige land – inklusive Norge – må ta medansvar for en dramatisk forverret situasjon det siste tiåret.