Samfunn

Etter flere år på gjerdet har Utdanningsforbundet fattet en avgjørelse i spørsmålet om skolegudstjenester. I en ny høringsuttalelse skriver fagforeningen at de ikke ønsker å opprettholde ordningen. De begrunner standpunktet med at skolegudstjenester kan virke stigmatiserende og motvirke god inkludering.

– Vi ønsker en inkluderende skole med likeverd mellom ulike livssyn. Vi legger til grunn at gudstjenester er religionsutøvelse, og ikke bare religionsorientering. Derfor kan de være i strid med den inkluderende skolen, og de kan være diskriminerende, sier nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Handal viser til at gudstjenester ikke er en akseptert del av skolens religionsfag RLE, og at de derfor ikke bør aksepteres av skolene generelt.

– Det er forskjell på å utøve en religion, og på å lære om den, sier Handal.