Etter flere år på gjerdet har Utdanningsforbundet fattet en avgjørelse i spørsmålet om skolegudstjenester. I en ny høringsuttalelse skriver fagforeningen at de ikke ønsker å opprettholde ordningen. De begrunner standpunktet med at skolegudstjenester kan virke stigmatiserende og motvirke god inkludering.