– Dersom legene velger å operere vil de i hvert fall ha Legeforeningen i ryggen. Det er jeg helt sikker på. Hva Utlendingsmyndighetene gjør, er jo en annen sak, sier Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk, som utreder og gir råd om prinsipielle legeetiske spørsmål.