Nyere ledelsesforskning har funnet en annen form for ledelse som gjør at de ansatte følger lederen, påpeker BI-forsker Randi Kvålshaugen i en kommentar på BIs nettsider. Mens hodejegere før har lett etter visse egenskaper, som beslutningsdyktighet, karisma, kommunikasjonsevner og så videre, går ledelsesforskningen nå andre veier.