To timar sundag ettermiddag gjekk rundt 100.000 bøsseberarar ut i Norge og samla inn pengar til vassprosjekt i regi av Kirkens Nødhjelp (KN).