På sin blogg leverer Kristin Clemet hard skyts mot Robert Wright, tidligere skolebyråd i Oslo, som mener etnisk norske barn bør samles i egne klasser i områder med stor innvandrerbefolkning.