Tolv av 17 fylkesledere i Kristelig Folkeparti vil diskutere et samarbeid med Arbeiderpartiet.