Samfunn

– Børge Brende arbeider hardt med å gjere Norge synleg i ei verd full av krig og konfliktar. Dermed får han ikkje tid til å vere utviklingsminister, noko som har alvorlege konsekvensar, seier generalsekretær Jørn Lemvik i Digni, paraplyorganisasjonen utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjonar og kyrkjesamfunn.

LES OGSÅ: Flere organisasjoner vil ha egen bistandsminister

– Kva konsekvensar?

– I eit år har Brende hatt ansvaret for utviklingspolitikken i tillegg til alt det andre som ligg i hans portefølje. Resultatet er eit kapasitetsproblem, det er lang veg til ministeren og det tek lengre tid å få avklara viktige saker. Ute er det eit problem at no kjem det berre ein utviklingsstatssekretær med avgrensa fullmakter på besøk til samarbeidsland. Heime er avstanden inn til Brende blitt lang. Sjølv har eg på Dignis vegne bedt om eit møte tre gonger, utan å få svar. Eg har fått møte hyggjelege og kunnskapsrike statssekretærar, men dei har ikkje fullmakter til å ta avgjerder.