Tallene kommer fram i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.