Togradersmålet framstår som en fjern drøm i den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel. Skal målet bli virkelighet, må den globale utslippsveksten stanses umiddelbart.