– Lyntog er langdistansereiser. For å få ned talet på desse reisene, må vi få kortare avstandar mellom bustad og arbeid, meiner forskingsdirektør hjå Cicero Senter for klimaforskning, Knut Alfsen.