Dersom årets fylkestingsvalg hadde vært stortingsvalg, ville de rødgrønne ha mistet flertallet. Men hva som ville ha blitt utfallet på borgerlig side, er uklart.