Leder og forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) reagerer kraftig på en tegneseriestripe Dagbladet trykket tirsdag 28. mai. Sammen med Antirasistisk senter har DMT bestemt seg for å melde avisa til Pressens Faglige Utvalg (PFU).