I FN er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) et omstridt spørsmål. Land krangler om begrepet, blant annet fordi de er uenige om abort skal være del av «reproduktive rettigheter».