Innvandrerkvinner kan tjene mer på å motta overgangsstønad enn de ville gjort på å jobbe, viser en ny rapport fra Fafo.